Lean/ Six Sigma | Fast Close | Management Informatie | Consolidatie & Reporting                                                                                                                                                                                               

Heeft u inzicht in de verborgen fabrieken van uw onderneming? Met andere woorden: kent u de processtappen die onnodig tijd en energie van uw medewerkers vragen? Bent u werkelijk efficiënt in de compliance werkzaamheden die uw organisatie moet verrichten of doet u eigenlijk te veel? Zijn uw medewerkers klaar voor de toekomst? Of ervaart u dat uw organisatie niet efficiënt genoeg opereert, maar weet u op het moment eigenlijk niet waar te beginnen?

Wij helpen u graag bij het identificeren van het verbeterpotentieel van uw processen. Of het nu gaat om het optimaliseren van het financiële afsluitingsproces, het herstructureren van uw organisatie of afdelingen daarvan, het verkorten van het jaarrekeningproces of het efficiënt inrichten van uw informatiesystemen die u ondersteunen in uw dagelijkse besluitvorming. Met ruime ervaring in de financiële sector en het toepassen van Lean SixSigma komen wij graag onze kritische blik werpen op (delen van) uw organisatie. Hierbij richten we ons niet enkel op de theoretische situatie van uw processen, maar gaan we uitvoerig met u en uw medewerkers in gesprek. Uit ervaring weten we dat medewerking van het gehele team onmisbaar is om het verbeterpotentieel te identificeren en te benutten. Wij helpen u bij het inrichten van een efficiënt toekomstbestendig proces dat aansluit bij uw ambities.